MENU

Penubuhan Majlis Daerah Besut adalah bagi memberi segala kemudahan perbandaran dan sosio-ekonomi kepada penduduk dalam kawasan Majlis ke arah meningkatkan taraf hidup mereka melalui objektif berikut:-

 

  • Mewujudkan pentadbiran Kerajaan Tempatan yang unggul, cekap dan berkualiti.
  • Mengadakan perancangan dan pembangunan kawasan penenempatan yang teratur selaras dengan prinsip-prinsip perancangan bandar.
  • Mengawal selia kebersihan, kesihatan persekitaran dan keindahan kesejahteraan bandar.
  • Menjalankan dan meningkatkanaktiviti sosio-ekonomi dan kemudahan tempat-tempat perniagaan bagi meningkatkan ekonomi peniaga-peniaga kecil;
  • Menguatkuasa Akta dan Undang-Undang yang diterima pakai.