MENU

Majlis Daerah Besut telah ditubuhkan pada 1 Januari 1981 di Bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171) bagi menggantikan Jumlah Bandaran Besut dan Majlis Mesyuarat Tempatan Besut.

Luas kawasan Majlis pada awal penubuhannya adalah 81.92 km persegi ( 31.63 batu persegi ) atau kira-kira 7% daripada keseluruhan luas Daerah Besut yang merangkumi Pekan Utama/Kawasan Penempatan seperti Kuala Besut, Kampung Raja, Alor Lintang, Alor Lintah, Jerteh, Jabi, Apal, dan Pasir Akar.

Perluasan kawasan Majlis Daerah Besut telah diwartakan pada 18 Julai 1996 menjadikan keluasan kawasan bertambah kepada 123,367.6 hektar. Terdapat 3 buah bandar utama dan 4 buah pusat petempatan yang memainkan peranan penting dalam menawarkan barangan, perkhidmatan dan pentadbiran kepada penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Besut. Bandar-bandar tersebut ialah Jerteh, Kampung Raja, dan Kuala Besut manakala pusat penempatan pula terdiri Pasir Akar, Jabi, Apal, dan Alor Lintah.

Bilangan penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Besut pada tahun 2017 adalah dianggarkan seramai  164,200 orang.  97.1% (159,438.2) terdiri daripada kaum Melayu, 2.2% (3,612.4) kaum Cina, 0.3% (492.6) kaum India dan 0.4% (656.8)  terdiri daripada kaum-kaum lain.

Bilangan bangunan/pegangan yang boleh dikenakan kadar di dalam kawasan Majlis adalah kira-kira 2,738 buah unit terdiri daripada 960 kediaman, 655 perniagaan, 580 pelancongan,  291 Caruman Bantuan Kadar Persekutuan, dan 252 Caruman Bantu Kadar Negeri.

Bilangan bangunan/pegangan yang boleh dikenakan kadar di dalam kawasan Majlis adalah kira-kira 26,000 buah unit terdiri daripada kediaman, perkedaian dan kediaman dalam kategori pelancongan.  Pihak MDB mendapat Carumah Bantu Kadar daripada Kerajaan Negeri sebanyak RM1.7 juta setahun dan daripada Persekutuan sebanyak RM4.46 juta setahun.

Bagi menggerakkan pentadbiran Majlis Daerah Besut telah diberi waran perjawatan bagi tahun 2017 seramai 261 orang. Untuk membangunkan Majlis Daerah Besut telah di bahagikan kepada Jabatan Utama yang meliputi dan pecahan sebagaimana berikut:-

  1. Jabatan Khidmat Pengurusan yang merangkumi Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Korporat, Bahagian Pentadbiran,  Bahagian Teknologi Maklumat dan Bahagian Penguatkuasa;
  2. Jabatan Perbendaharaan yang merangkumi Bahagian Hasil dan Kewangan, dan Bahagian Letak Kereta;
  3. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta merangkumi Bahagian Penilaian dan Cukai Taksiran dan Bahagian Pengurusan Sewaan;
  4. Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap merangkumi Pembangunan Perancangan dan pengurusan landskap;
  5. Jabatan Kejuruteraan merangkumi Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kawalan Bangunan dan Jabatan Mekanikal;
  6. Jabatan Kesihatan Awam dan Pelesenan yang merangkumi Bahagian Perkhidmatan Perbandaran dan Bahagian Pelesenan;