MENU
OBJEKTIF KUALITI TEMPOH / PETUNJUK PRESTASI
Menyelaras dan memproses KM,Pelan bangunan 90% penyelesaian permohonan
Mengedar permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan Teknikal untuk ulasan / perakuan 3 hari bekerja setelah permohonan didaftarkan jika permohonan lengkap
Menyelaras dan mengendalikan mesyuarat JK OSC 2 kali sebulam
Menyediakan surat makluman keputusan permohonan 7 hari bekerja setelah mesyuarat diadakan
Ulasan pelan infra dalam tempoh masa bagi dokumen lengkap 14 hari bekerja
Mengendali aduan kerosakan kemudahan awam / infra Kes kecil – 7 hari bekerja
Kes Besar – 14 hari bekerja
Ulasan pelan bangunan dalam tempoh masa bagi dokumen lengkap 14 hari bekerja
Pengeluaran CFO/CCC 14 hari bekerja
Ulasan km dan pelan landskap bagi dokumen lengkap 14 hari bekerja
Sijil KM 7 hari bekerja
Ulasan pembangunan tanah bagi dokumen lengkap 90 hari
Notis pindaan Senarai Nilaian 30 hari selepas keputusan mesyuarat
Surat tawaran sewaan kepada calon 14 hari bekerja
Pengeluaran notis tunggakan sewaan Melebihi 3 bulan tertunggak
Kelulusan lesen dalam tempoh masa bagi dokumen lengkap a.Kelulusan YDP
  -30 hari bekerja
b.Kelulusan JK
  -60 hari bekerja
Memperbaharui lesen Serta merta bagi yang layak
Menyediakan latihan bagi kompetensi kakitangan 80% kakitangan mendapat 8 hari latihan setahun
Menilai prestasi pembekal 80% pembekal Gred A dan B
Pelantikan Kakitangan 6 bulan dari tarikh keluar iklan
Penyelesaian aduan melibatkan perisian dan perkakasan komputer

 

a.Perisian -14 hari bekerja
b.Perkakasan -30 hari bekerja
Penyelenggaraan pencegahan berkala 100% menepati anggaran kutipan
Mengurus Kutipan Hasil 80% menepati anggaran
Membayar tuntutan mengikut jadual 14 hari bekerja
Pengendalian aduan awam a.Saluran aduan kepada jab/bah/unit - 3    hari bekerja
b.Tindakan Penyelesaian bagi kes - 7 hari    bekerja
c.Tindakan penyelesaian bagi kes besar -    14 - 30 hari bekerja
Mencapai tahap kepuasan pelanggan 70% kepuasan pelanggan