MENU

PRINSIP MS ISO 9001 : 2008
PRINSIP 1    :    Tumpuan Kepada Pelanggan
PRINSIP 2    :    Kepimpinan
PRINSIP 3    :    Penglibatan Anggota Organisasi
PRINSIP 4    :    Pendekatan Proses
PRINSIP 5    :    Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem
PRINSIP 6    :    Penambahbaikan Secara Berterusan
PRINSIP 7    :    Pendekatan membuat Keputusan Berasaskan fakta
PRINSIP 8    :    Hubungan dengan Pembekal untuk Faedah Bersama

BADAN PENSIJILAN
MDB telah melantik tetuan
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD.
Bagi tujuan pensijilan Sistem
Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008

PROSEDUR YANG DIBANGUNKAN

Prosedur Kualiti (Wajib)
MDB – PK- JPK – 01    :    Prosedur Kawalan Dokumen
MDB – PK- JPK – 02    :    Prosedur Kawalan Rekod
MDB – PK- JPK – 03    :    Prosedur Audit Dalaman
MDB – PK- JPK – 04    :    Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan Produk
MDB – PK- JPK – 05    :    Prosedur Tindakan Pembetulan
MDB – PK- JPK – 06    :    Prosedur Tindakan Pencegahan
MDB – PK- JPK – 07    :    Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Prosedur Kualiti (Utama)
MDB - PU - OSC - 01    :    Prosedur Pengendalian Permohonan Cadangan Pemajuan
MDB - PU - KEJ - 01     :    Prosedur Pelaksanaan Kerja Secara Rundingan Terus & Sebut Harga
MDB - PU - KEJ - 02     :    Prosedur Kerja Penyelenggaraan Infrastruktur dan Kemudahan Awam
MDB - PU - KEJ - 03     :    Prosedur Memberi Ulasan Teknikal Bagi Permohonan Pelan Infra dan Kerja Tanah
MDB - PU - KEJ - 04     :    Prosedur Penyediaan Anggaran Kos dan Spesifikasi Kerja
MDB - PU - PBD - 01    :    Prosedur Memberi Ulasan Kepada permohonan pembangunan tanah
MDB - PU - PBD - 02    :    Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang
MDB - PU - BGN - 01   :    Prosedur Memberi Ulasan Teknikal kepada Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan
MDB - PU - BGN - 02   :    Prosedur Memberi Ulasan Teknikal kepada Permohonan CFO / CCC
MDB - PU - PEN - 01    :    Prosedur Pindaan Senarai Nilaian
MDB - PU - PEN - 02    :    Prosedur Permohonan Sewa Premis
MDB - PU - PEL - 01     :    Prosedur Lesen Permis yang Diluluskan Oleh JK
MDB - PU - PEL - 02     :    Prosedur Permohonan Lesen Permis yang diluluskan oleh YDP
MDB - PU - PEL - 03     :    Prosedur permohonan Membaharui Lesen Premis
MDB - PU - PEL - 04     :    Prosedur Rayuan Permohonan Lesen

Prosedur Kualiti (Sokongan)
MDB – PS - JKP - 01      :    Prosedur Pengendalian Aduan Awam
MDB – PS - JKP - 02      :    Prosedur Penilaian Kepuasan Pelanggan
MDB – PS - JKP - 03      :    Prosedur Pengendalian Latihan / Kursus
MDB – PS - JKP - 04      :    Prosedur Perlantikan Kakitangan
MDB – PS - JKP - 05      :    Prosedur Pengurusan Perolehan Bekalan Pejabat
MDB – PS - JKP - 06      :    Prosedur Pengurusan Stor
MDB – PS - JKP - 07      :    Prosedur Penilaian Prestasi Pembekal / Kontraktor
MDB – PS - KEW - 01    :    Prosedur Bayaran
MDB – PS - KEW - 02    :    Prosedur Penyediaan Bajet Tahunan
MDB – PS - KEW- 03     :    Prosedur Kutipan Hasil Majlis
MDB – PS - BTM - 01     :    Prosedur Penyelenggaraan Perkakasan & Perisian Komputer
MDB – PS - BTM - 02     :    Prosedur Penyelenggaraan pencegahan Perkakasan Komputer