MENU

PERINGATAN OPS SITA

 

Majlis Daerah Besut (MDB), memberi amaran kepada pemilik harta di Daerah Besut ini supaya membayar tunggakan cukai pintu dengan segera.

Notis E akan dikeluarkan bagi memberi peluang kepada pemilik harta menjelaskan pembayaran dalam tempoh 15 hari.

Dalam tempoh ini, pemilik harta diberi peluang untuk berunding bagi menjelaskan tunggakan secara ansuran berdasarkan kes, sehinggalah tindakan lanjut iaitu tindakan sita ke atas harta/pegangan.