MENU

Statistik Aplikasi Atas Talian 2014

SISTEM

BULAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

TOTAL

Sistem Cadangan, Aduan & Maklumbalas (FMS)

2

1

4

1

1

2

1

2

1

2

0

17

Semakan
Pembayaran Pembekal

0

0

4

2

1

6

1

6

1

1

0

24

Semakan Penyata Cukai Taksiran

0

0

0

1

1

1

2

1

1

1

0

8

Semakan Penyata Sewaan

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

7

OSC Online

0

0

0

1

1

1

1

2

1

2

0

9

PERATUS (%)

100%

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 

KEMASKINI: 30 OKTOBER 2014