MENU

KENYATAAN SEBUTHARGA

GRED: G1
PENGKHUSUSAN: CE 01
TARIKH TAKLIMAT: 09 FEBRUARI - 11 FEBRUARI 2020

MAKLUMAN

Kontraktor yang berminat untuk menyertai Taklimat / Lawatan Tapak hendaklah membawa sijil asal dan salinan:

i) Kad Pengenalan Asal
ii) Lesen SSM
iii ) Sijil Pendaftran CIDB
iv ) Sijil CIDB PKK
v) Sijil Taraf Bumiputera
vi) Surat Kebenaran Khas bagi yang tidak mempunyai sub-kepala

* Kontraktor yang tidak membawa Surat Kebenaran Khas bagi sub-kepala tidak dibenarkan menyertai Taklimat/ Lawatan Tapak*

Tender Closing Date: 
Selasa, 4 Februari 2020