MENU

Bengkel Pelan strategik ICT SUK dan PBT Terengganu telah diadakan pada 02 hingga 05 Mei 2012 telah diadakan di Bukit Gambang Resort, Kuantan, Pahang. Seramai 57 kakitangan SUK dan PBT terlibat dalam bengkel tersebut. Empat kakitangan Majlis Daerah Besut iaitu Setiausaha MDB, Pen. Peg. Teknologi Maklumat, Audit dan juruteknik Komputer telah menghadiri Bengkel tersebut.