MENU


Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) 2011 disambut pada 8 November setiap tahun hampir di 30 negara di seluruh dunia. Seminar Hari Perancangan Bandar Sedunia disertai oleh Jururancang Bandar Persekutuan, Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Swasta dan Ahli Akademik yang berkaitan dengan perancangan Bandar juga Ahli Profesional dari bidang lain disertai oleh Ahli Ekonomi, Sosiologi, dan Alam Sekitar. Sambutan HPBS 2011 akan disambut pada 15 November 2011 bertempat di Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel.