MENU

Majlis Daerah Besut pada asasnya beroperasi berlandaskan kepada tiga (3) akta induk berikut :

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

   Akta 171

  • UUK Iklan (Majlis Daerah Besut) 1984

  • UUK (Mengkompaun Kesalahan) (Majlis Daerah Besut) 1985

  • UUK Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Establisymen Makanan (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Pengendali makanan (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Pasar (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Penjaja (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Pasar malam/Sehar i(Majlis Daerah Besut)

  • UUK Taman (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan rambut (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Haiwan Merayau (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Tandas Awam (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah sarap (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Kebersihan Awam (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Vandalisme (Majlis Daerah Besut)

  • UUK Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (Majlis Daerah Besut)

  • Kaedah-kaedah Majlis Daerah Besut (Kelakuan dan Tatatertib Pegawai ) 1985

 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)

  Akta 133

  • UUK bangunan Seragam (Terengganu) 1984

  • UUK (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) 1984

  • UUK Kerja Tanah

 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

   Akta 333

  • Perintah lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MDB) 1993