MENU

Undang-Undang Kecil(UUK) yang diterimapakai di Majlis Daerah Besut.

 

1. Digubal di bawah Akta 171

 • UUK Iklan (Majlis Daerah Besut) 1984

 • UUK (Mengkompaun Kesalahan) (Majlis Daerah Besut) 1985

 • UUK Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Establisymen Makanan (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Pengendali makanan (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Pasar (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Penjaja (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Pasar malam/Sehar i(Majlis Daerah Besut)

 • UUK Taman (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan rambut (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Haiwan Merayau (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Tandas Awam (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah sarap (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Kebersihan Awam (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Vandalisme (Majlis Daerah Besut)

 • UUK Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (Majlis Daerah Besut)

 • Kaedah-kaedah Majlis Daerah Besut (Kelakuan dan Tatatertib Pegawai ) 1985

 

2. Digubal di bawah Akta 133

 • UUK bangunan Seragam (Terengganu) 1984

 • UUK (Mengkompaun Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) 1984

 • UUK Kerja Tanah

 

3. Digubal di bawah Akta 333

 • Perintah lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (MDB) 1993